Vo výškach sme ako doma

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti výškových prác nám umožňujú navrhnúť a realizovať riešenie pre širokú škálu požiadaviek klientov. Či už potrebujete opraviť alebo vyčistiť fasádu, orezať alebo úplne zrezať rizikové stromy, prípadne realizovať montáže na stožiaroch alebo rôznych konštrukciách vo výške, máme s týmito prácami bohaté skúsenosti. Ku každej zákazke pristupujeme zodpovedne a so snahou odviesť kvalitnú a efektívnu prácu.

slider image slider image slider image slider image slider image

Efektivita

Vždy sa snažíme pracovať efektívne. Kladieme dôraz na čo najlepšie riešenie. Prácu sa vždy usilujeme vykonať rýchlo, avšak nikdy nie na úkor kvality alebo bezpečnosti.

Skúsenosti

Máme dlhoročné skúsenosti z mnohých projektov. Od čistenia fasád mrakodrapov vo Viedni, cez opravu strechy, rizikové pílenie stromov, montáže telefónnych sietí až po zabezpečovanie videoprodukcie s tematikou lezenia.

Cena

Netvárime sa, že sme najlacnejší. Cena je funkciou kvality a profesionálneho prístupu, ktorý vedie k spokojnosti. Spravidla sa však snažíme výjsť v ústrety aj k finančným požiadavkam a možnostiam individuálnych klientov.

Čo vieme robiť:

(ale nebojíme sa ani nových výziev)

Arboristika - orezávanie a rizikové pílenie stromov

Akékoľvek zásahy na stromoch, ktoré sa nedajú vykonať bez použitia stromolezeckej techniky. To znamená postupné spiľovanie stromov nad cestami, budovami alebo káblovým vedením. Robíme aj bezpečnostný orez stromov, ktoré ohrozujú majetok alebo zdravie, ale nejedná sa o úplný výrub.

Montáže, demontáže a údržba konštrukcií vo výške

Podieľali sme sa na budovaní 4G siete. Montáže antén a výložníkov na stožiaroch a strechách a iných neprístupných miestach. Pri budovaní jednoduchších regionálnych mikrovlnných sietí sme vykonávali aj základnú konfiguráciu inštalovaných zariadení. Vieme zabezpečiť demontáž vysoko zavesených svetiel a iných prvkov, odprašovanie a čistenie nedostupných konštrukcií.

Starostlivosť o budovy

Zahŕňa akékoľvek práce na budovách, ktoré sa nedajú urobiť zo zeme alebo z bezpečného miesta a je potrebné použitie dlhšieho rebríka alebo horolezeckej techniky. Tu patrí čistenie fasády, tmelenie fasády a opravy prasklín, maľovanie fasády, umývanie neprístupných okien a presklených častí, čistenie a oprava strešných prvkov, zvodov a rýn. Tiež natieranie strechy kostola, domu alebo chaty, alebo aj inštalácia ochrany proti vtákom.

Lezenie, teambuildingy a zážitky na skalách

V spolupráci s horolezeckým oddielom HK Slaňák vieme zabezpečiť aj teambuildingy a športové tábory zamerané hlavne na lezenie, turistiku, cyklistiku a pobyt v prírode. Máme skúsenosti aj s organizovaním víkendových akcií pre deti. Vieme poskytnúť a prenajať prenosnú lezeckú stenu, ale aj zaučiť metodike bezpečného lezenia. V horolezeckom klube pôsobí viacero inštruktorov lezenia na umelých stenách.